Mercedes-Benz Intelligent Drive.

Na cestě k autonomní jízdě bez nehod.

G obr47

Aktivní asistent jízdy v pruzích

Systém jízdních asistentů, který přispívá k zamezení neúmyslného opuštění jízdního pruhu.

Systém dokáže rozpoznat neúmyslné opuštění jízdního pruhu, hapticky varovat řidiče vibracemi volantu a jednostrannými brzdnými zásahy dokonce přispět k navrácení vozidla zpět do původního jízdního pruhu. Aktivní asistent jízdy v pruzích pracuje v rychlostním rozsahu 60 až 200 km/h.

Světlomety MULTIBEAM LED

Světlomety MULTIBEAM LED umožňují trvalé použití dálkových světel, aniž by byli oslňováni ostatní účastníci provozu. Samostatně ovladatelné LED diody neoslňují ostatní vozidla a osvětlí okolí téměř jako denní světlo.

Díky vždy 84 individuálně řízeným diodám LED lze světlo vždy nasměrovat přesně tam, kde je potřebné. Celkem čtyři řídicí jednotky počítají 100krát za sekundu ideální rozložení světla a přitom využívají informace kamery umístěné za čelním oknem.

Asistent sledování bdělosti

Tento systém může zvý±it bezpečnost jízdy obzvláště na dlouhých cestách a při nočních jízdách.

Asistent sledování bdělosti rozpozná na základě chování při řízení typické známky únavy a silné nepozornosti a varuje řidiče vizuálně a akusticky před hrozícím mikrospánkem.

Parkovací sada s kamerou 360°

Parkovací sada s kamerou 360° a aktivním parkovacím asistentem usnadňuje jak vyhledávání parkovacího místa, tak i zajíždění na podélná i příčná parkovací místa.

Při zařazení zpátečky se automaticky zapne zpětná kamera 360°. Zobrazuje řidiči na displeji multimediálního systému okolí vozidla a také informace aktivního parkovacího asistenta PARKTRONIC u obrysu vozidla. Je aktivní až do rychlosti cca 10 km/h.

Mercedes-Benz Intelligent Drive – technologie v detailu.

Komfort zvyšující výkon a příkladná bezpečnost.

Asistenční systémy a bezpečnost

Aktivní asistent jízdy v pruzích

Bezpečné udržování jízdního pruhu.

Systém dokáže rozpoznat neúmyslné opuštění jízdního pruhu, hapticky varovat řidiče vibracemi volantu a jednostrannými brzdnými zásahy dokonce přispět k navrácení vozidla zpět do původního jízdního pruhu.

Nepozornost nebo únava mohou vést k tomu, že se svým vozidlem opustíte jízdní pruh, aniž byste si toho všimli. Systém dokáže pomocí kamery Mono Multi Purpose ihned rozpoznat neúmyslné přejetí plného nebo přerušovaného značení jízdního pruhu. Řidič je okamžitě varován haptickými pulzujícími vibracemi volantu. Tyto vibrace volantu, které pozoruje pouze řidič, jsou vytvářeny řízením (EPS).

Systém pracuje v rychlostním rozsahu 60 až 200 km/h a jeho zapnutí a vypnutí nebo nastavení jeho citlivosti (standardní/adaptivní) se provádí na displeji sdruženého přístroje přes menu „Asistenty“ v části „Nastavení“. Alternativně je možné jej ovládat prostřednictvím ovládací lišty pro asistenční systémy, pokud byla jako příplatková výbava zvolena parkovací sada.

Asistent sledování bdělosti

Ochrana před nadměrnou únavou.

Tento systém může zvýšit bezpečnost jízdy obzvláště na dlouhých cestách a při nočních jízdách. Asistent sledování bdělosti rozpozná na základě chování při řízení typické známky únavy a silné nepozornosti a varuje řidiče vizuálně a akusticky před hrozícím mikrospánkem.

Dále systém neustále analyzuje jízdní chování a pohyby volantem. Pokud jsou přitom registrovány určité příznaky, které se často vyskytují při zvyšující se únavě, může být tato skutečnost zobrazena v samostatném menu asistenta sledování bdělosti na displeji sdruženého přístroje. Pětistupňové sloupcové zobrazení vizualizuje aktuální stav pozornosti (stupeň bdělosti) řidiče. Znázorňuje se rovněž čas od poslední přestávky a informace, zda je systém neaktivní například z důvodu nedosažení nebo překročení mezní hodnoty rychlosti. Při nízkém stupni bdělosti navrhne symbol přestávku a zazní akustický signál.

Sada jízdních asistentů

Sada jízdních asistentů zahrnuje aktivního asistenta udržování odstupu DISTRONIC a také asistenta sledování mrtvého úhlu. Ti usnadňují řidiči činnost jak ve městě, tak také v meziměstské dopravě a zajišťují za jízdy vyšší bezpečnost sledováním "mrtvého úhlu" vozidla.

Aktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC zvyšuje komfort jízdy při jízdách v koloně na dálnicích, silnicích 1. třídy a při jízdách s častými zastávkami a je aktivní až do rychlosti 200 km/h. Asistent sledování mrtvého úhlu signalizuje řidiči vozidla v "mrtvém úhlu" rozsvícením žlutého, resp. červeného trojúhelníku v příslušném vnějším zpětném zrcátku a výstražným tónem. Systém je k dispozici v rychlostním rozsahu od 30 km/h do 250 km/h a je aktivován prostřednictvím sdruženého přístroje.

Asistent sledování mrtvého úhlu používá dva vlastní radarové snímače, které jsou namontovány bočně v zadním nárazníku a sledují tak oblast takzvaného mrtvého úhlu. K aktivaci dochází prostřednictvím sdruženého přístroje, systém je funkční v rychlostním rozsahu od 30 km/h až do nejvyšší rychlosti. Varovná oblast ("mrtvý úhel") sahá přibližně od B-sloupku cca 3,5 metru bočně vpravo/vlevo a 3 metry za záď vozidla. K varování dochází prostřednictvím zobrazení ve tvaru trojúhelníku, integrovaného ve vnějších zpětných zrcátkách, které svítí žlutě, resp. červeně. Optické zobrazení je doplněno výstražným tónem.

Zaznamenaná vozidla, která předjíždějí, jsou zobrazena ihned po vjezdu do sledované zóny. Právě předjíždějící vozidla jsou zobrazena cca 1,5 sekundy po vjezdu do zóny. Tím je zamezeno neustálé signalizaci změny směru při předjíždění kolony a nedochází k akustickému varování při opětovném zařazení do jízdního pruhu se signalizací změny směru.

Třída G

Systém PRE-SAFE

Preventivní ochrana cestujících.

Systém může rozpoznat kritické jízdní situace a při hrozícím nebezpečí nehody provést preventivní opatření k ochraně cestujících. K rozsahu funkce patří, kromě reverzibilního předepnutí bezpečnostních pásů a dalších opatření, nově také zvuk vydávaný systémem PRE-SAFE.

Při rozpoznání kritické jízdní situace může PRE-SAFE ve zlomcích sekundy aktivovat různé funkce. Patří k nim reverzibilní předepnutí bezpečnostních pásů, automatické zavření otevřených bočních oken a akustická příprava cestujících na hluk pomocí zvuku vydávaného systémem PRE-SAFEŽ. Podle výbavy se sedadlo spolujezdce v případě nárazu posune do vhodnější pozice, podélné vzpěry multikonturových sedadel jsou pro lepší zajištění naplněny vzduchem a také dojde k uzavření posuvného střešního okna.

Asistent sledování dopravních značek

Poznat, co je dovoleno.

Systém dokáže rozpoznat a zobrazit omezení rychlosti, zákazy vjezdu a předjíždění a také zrušení těchto omezení. Při jízdě proti předepsanému směru dojde například při příslušném rozpoznaném dopravním značení k optickému a akustickému varování.

Aktivní brzdový asistent

Brzdění přizpůsobené situaci.

Tento systém dokáže pomoci zabránit kolizím s vozidly jedoucími vpředu a s přecházejícími chodci, případně může zmírnit následky nehod. Zahrnuje varovnou funkci odstupu a varování před nárazem, podporu brzdění podle situace a funkci autonomního brzdění.

Parkování

Parkovací sada s kamerou 360°

Parkovací sada s kamerou 360° a aktivním parkovacím asistentem usnadňuje jak vyhledávání parkovacího místa tak také parkování a vyjíždění z podélných a příčných parkovacích míst a vytváří díky čtyřem zesíťovaným kamerám téměř realistický obraz na displeji multimediálního systému.

Kamera 360° a aktivní parkovací asistent včetně systému PARKTRONIC pomáhají zmírnit riziko střetu s překážkami vedle vozidla a za ním. Rear Cross Traffic Alert (pouze v kombinaci s asistentem sledování mrtvého úhlu) dokáže při parkování couváním varovat nebo automaticky zahájit nouzové brzdění při rozpoznání vozidel v příčném směru. Informace parkovací sady s kamerou 360° jsou názorně zobrazeny na displeji multimediálního systému.

Čelní obraz s náhledem terénu lze aktivovat pomocí přepínacího tlačítka na terénní obrazovce nebo menu kamery 360° a zobrazuje oblast před vozidlem na displeji multimediálního systému. Tak má řidič i při obtížně přístupných průjezdech terénem možnost vidět plochu před vozidlem na displeji multimediálního systému.

Třída G

Parkovací sada se zpětnou kamerou pro couvání

Komfortní parkování a vyjíždění z parkovacího místa.

Parkovací sada se zpětnou kamerou pro couvání usnadňuje vyhledávání a volbu parkovacího místa, zajíždění na podélná a příčná parkovací místa nebo do garáží a výjezd z nich. Aktivní parkovací asistent podporuje řidiče automatickou změnou převodových stupňů, zásahy do řízení a regulací rychlosti.

Zpětná kamera pro couvání a aktivní parkovací asistent včetně systému PARKTRONIC pomáhají zmírnit riziko střetu s překážkami vedle vozidla a za ním. Rear Cross Traffic Alert (pouze v kombinaci s asistentem sledování mrtvého úhlu) dokáže při parkování couváním varovat nebo automaticky zahájit nouzové brzdění při rozpoznání vozidel v příčném směru. Informace parkovací sady se zpětnou kamerou pro couvání jsou názorně zobrazeny na displeji multimediálního systému.

Při zařazení zpátečky se automaticky zapne zpětná kamera pro couvání. Zobrazuje řidiči na displeji multimediálního systému okolí za vozidlem a také informace aktivního parkovacího asistenta PARKTRONIC u obrysu vozidla. I když aktivní parkovací asistent není používán k parkování a výjezdu z parkovacího místa, sleduje aktivní parkovací asistent PARKTRONIC při manévrování oblast přídě a zádě vozidla, a pokud je to technicky možné, oblast po stranách vozidla a varuje řidiče při rozpoznaném nebezpečí srážky. Zpětná kamera pro couvání je aktivní až do rychlosti cca 10 km/h.

Osvětlení a výhled z vozidla

Asistent potkávacích světel

Osvětlení, když je třeba.

V závislosti na jasu okolí asistent potkávacích světel automaticky zapne, popř. vypne potkávací světla. Asistent potkávacích světel dokáže zejména za rychle se měnících světelných podmínek zvýšit bezpečnost jízdy a pomoci řidiči, například při jízdě v tunelech nebo parkovacích domech.

Světlomety LED High Performance

Kromě výrazného, nezaměnitelného vzhledu nabízejí světlomety LED High Performance vyšší bezpečnost za tmy. Díky technologii LED osvítíte vozovku lépe než konvenčními světlomety – při nižší spotřebě energie. Světelné jednotky LED podtrhují zřejmý design přídě třídy G a přesto udržují její nezaměnitelný charakter.

Třída G

Světlomety MULTIBEAM LED

Světlomety MULTIBEAM LED umožňují trvalé použití dálkových světel, aniž by byli oslňováni ostatní účastníci provozu. Samostatně ovladatelné LED diody neoslňují ostatní vozidla a současně osvětlí okolí téměř jako denní světlo.

Díky vždy 84 individuálně řízeným diodám LED lze světlo vždy nasměrovat tam, kde je potřebné. Celkem čtyři řídicí jednotky vypočítají stokrát za sekundu ideální obraz světla a využívají přitom informace kamery umístěné za čelním oknem. Tato inovativní technologie rozšiřuje a zdokonaluje známé funkce Intelligent Light System. V režimu dálkových světel umožňuje asistent adaptivních dálkových světel Plus trvalé a široké osvětlení vozovky bez oslnění. V případě výskytu protijedoucích nebo vpředu jedoucích vozidel jsou LED světla modulů dálkových světel částečně vypnuta a vytváří světelné vybrání ve tvaru písmene U. Ostatní části vozovky jsou nadále osvětleny dálkovými světly (částečně zakrytá dálková světla). Při rozpoznané jízdě po dálnici bude nastavena příslušně optimalizovaná distribuce světla. Podle dopravní situace budou aktivována dálniční částečně zakrytá dálková světla, aby díky cílenému zakrytí světel nebyli oslňováni ostatní účastníci silničního provozu.

Třída G

Zadní světla v technologii LED

Nezaměnitelné a účinné.

Osvětlení na zádi je provedeno zcela v technologii LED.

Konektivita

Systém COMAND Online

Systém COMAND Online nenechá v oblasti poskytování informací, navigace a komunikace téměř žádné přání nesplněné. Zobrazení probíhá ve vysokém rozlišení na media displeji o úhlopříčce 12,3 palce. Navigace s mapovými údaji na pevném disku Vás s pomocí Live Traffic Information[1], dopravních informací téměř v reálném čase rychle dovede do cíle.

Topografické zobrazení mapy ve 3D je dobře čitelné. Na přání si řidič může nechat zobrazit fotorealistická znázornění budov, rotace map ve 3D nebo satelitní snímky.

Systém COMAND Online přináší internet do vozidla: aplikace Mercedes-Benz Apps[2] – například odpovědi na dotaz k počasí, internetové rádio nebo vyhledávání zvláštních cílů lze zobrazovat i za jízdy. Přes WLAN/WiFi hotspot mohou být se svým notebookem nebo tabletem k internetu připojeni až tři cestující – bez vlastní SIM karty.

Smartphony mohou být přes Android Auto nebo Apple CarPlayTM integrovány do systému ovládání a zobrazení vozidla. Další možnosti připojení a nabízí rozhraní Media Interface pro iPodŽ nebo iPhoneŽ, MP3 přehrávač nebo externí datové nosiče, dvě zdířky USB, rozhraní BluetoothŽ s funkcí hands-free a audiostreamingu a otvor pro karty SDHC.

[1] Tato služba je dostupná již v mnoha evropských zemích a první tři měsíce je poskytována zdarma. Abyste mohli službu využívat po celé tři roky, kdy je poskytována zdarma, musí být Vaše vozidlo propojeno s Vaším uživatelským účtem Mercedes me. Po uplynutí tohoto období lze službu za poplatek prodloužit na portále Mercedes me. [2] Změny u aplikací Mercedes-Benz Apps jsou vyhrazeny.

Třída G

Integrace smartphonu

Pro bezpečné a intuitivní používání smartphonů.

S touto výbavou lze přes Apple CarPlay™ a Android Auto do vozidla integrovat kompatibilní smartphony s odpovídajícím operačním systémem a ovládat je např. přes hlasové ovládání. Podporovány jsou vybrané aplikace včetně navigace.

Tím je umožněno používání za jízdy. Díky spojení se smartphonem máte přístup k aktuálnímu softwaru a datům, jako je například navigace a dopravní informace, média (streamovací média a internetové rádio) a také kontaktní údaje, telefonování/FaceTime a zprávy. Aby byl řidič během jízdy méně rozptylován, bylo upuštěno od kompletního zkopírování obsahů smartphonu.

Touchpad s ovladačem

Funkce systému COMAND Online lze intuitivně ovládat pomocí touchpadu a pohybů jednoho či několika prstů (multitouch). Tato přídavná plnohodnotná možnost zadávání, jako alternativa k ovladači systému COMAND a k systému LINGUATRONIC, je integrována v opěrce centrální ovládací jednotky.

Senzorika touchpadu rozpozná kromě pohybů jednoho nebo více prstů (multitouch) také přejíždění a zvětšování/zmenšování vyvolané roztažením prstů od sebe nebo jejich stažením k sobě. Díky rozpoznávání písemných znaků může uživatel mimoto ve svém přirozeném rukopisu zadávat písmena, zvláštní znaky a číslice ve všech jazycích headunit. Tři rovněž dotyková tlačítka umístěná za dotykovou plochou umožňují přímé ovládání důležitých funkcí, jako je funkce Zpět, vstup do menu oblíbených položek a rychlý vstup do menu Audio. Při dotyku dotykové plochy nebo tlačítek obdrží uživatel haptickou zpětnou vazbu. Pro lepší orientaci jsou symboly na touchpadu za tmy osvětlené.

Třída G